Styrking av unges medvirkning gjennom Bygdeungdommens stemme

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG får 275000 kroner til gjennomføring av demokratiprosjekt og midler til deltakernes lokale prosjekter

Bygdeungdommens stemme er et demokratiprosjekt i regi av Norges Bygdeungdomslag. Hovedmålet er å gi bygdeungdommen et kunnskaps- og kompetanseløft for å styrke deres stemme i samfunnsdebatten og gi unge mulighet og verktøy til å fremme politiske saker i sine lokalsamfunn. Gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB får Norges Bygdeungdomslag midler til å gjennomføre demokratikurset samt midler for at deltakerne kan realisere lokale prosjekter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?