Sub Scene

Sub Scene får 927000 kroner til full scenerigg med lyd- og lysoppheng. Siden starten i 2002 er Sub Scene med stor idealisme og utallige dugnadstimer etablert som et aldersfritt kulturhus og en viktig konsertscene i Oslo sentrum. Scenen drives av en stab på 3 årsverk og et frivillighetsapparat på over 100 personer. Med Sub Scene får ungdom et trygt, rusfritt og kreativt inspirerende miljø å være en del av. De har nå flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantzgate og pusser opp lokalene på dugnad. Med midlene fra Sparebankstiftelsen får de muligheter til å bygge scenerom med full scenerigg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?