Sungaarden til glede og inspirasjon for skoleelever

Smestad Ungdomsskole får 80.000 kroner til istandsetting av murpipa på Sundgaarden.

Sundgaarden er et gammelt fergested ved utløpet av Gudbrandsdalslaagen. Smestad ungdomsskole har siden 1980-tallet brukt stedet til tverrfaglig undervisning, og dette har resultert i en flott skolehage. Ungdommene har fått kunnskap og opplæring i emner som vanskelig lar seg gjennomføre i et klasserom. Her har de vært med på restaurering av gamle vinduer, lært gamle malingsteknikker, vært med på trefelling, drevet økologisk hagebruk og laget mat og hatt høstmarked med salg av egenproduserte varer. Sundgaarden har blitt en kjempefin læringsarena for elevene ved Smestad ungdomsskole, men stedet er også til stor glede for barnehager, turgåere, pilegrimsvandrere og foreninger. Dessverre ble fyringsmulighetene i våningshuset stoppet av brannforskrifter, noe som begrenser bruken av småbruket. Nå vil de sette i stand murpipa for å kunne gjenoppta aktiviteten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?