Supportgrupper i skolen

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN fikk 2 447 500 kroner til teste ut tiltaket “Supportgrupper i skolen” i et større omfang i 2024

Organisasjonen Voksne for Barn jobber for å skape god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. For å forebygge ensomhet, mobbing og utenforskap hos elever i barneskolen har de gjennomført pilotprosjektet “Supportgrupper i skolen”. Gjennom denne tildelingen får de anledning til å teste ut tiltaket på flere skoler i Østlandsområdet og OsloMet skal effektevaluere prosjektet. Målet er å kunne tilby et gratis, effektivt og kvalitetssikret verktøy til alle skoler i Norge. Voksne for Barn har fått tildelt 2 447 500 kroner for å teste ut “Supportgrupper i skolen” i et større omfang.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?