Suttestad Vel

Suttestad Vel får 400.000 kroner til kunstdekke på tennisbaner. Suttestad Vel er en frivillig velforening med om lag 500 tilhørende husstander som siden 1993 har driftet to grus-tennisbaner, basketballbane og lekeplass sør i Lillehammer.

Det er gratis å benytte seg av banene, så hele byen er brukere av de aktuelle områdene. Dette er særlig et lavterskel-tilbud for de som ikke spiller aktivt. De aktive er gjerne medlemmer i Lillehammer Lawn Tennisklubb nord i byen og spiller der. Nå ønsker velforeningen å etablere kunstdekke på de gamle grusbanene. Levering av dekket med tilhørende arbeide må gjøres av en god totalleverandør, men for å redusere kostnaden på prosjektet stiller beboerne og medlemmene i velet med dugnadstimer i form av rydding, klargjøring, samt selve organiseringen av prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?