Svelvik Røde Kors

Svelvik Røde Kors får 200.000 kroner til materiell og utstyr til oppgradering av hytte. Satsingsområdet for barn og ungdom kalles RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp).

RØFF-gruppa i Svelvik er foreløpig en liten, men aktiv gruppe. De har som hovedfokus å skape et trygt og godt sosialt miljø blant barn og ungdom, med fokus på friluftsliv, utendørsaktiviteter og i førstehjelp. RØFF eier en eldre tømmerhytte i Svelvikmarka. Den brukes til alt fra dagsturer til helgesamlinger, men har stort behov for oppussing og vedlikehold; bunnstokk og andre stokker må skiftes ut, i tillegg til tak og vinduer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?