Svømmekurs for kvinner

NORSK FOLKEHJELP OSLO får 584000 kroner til svømmekurs for unge voksne

Statistikken for svømmedyktighet blant norsk ungdom og unge voksne er flere plasser trist lesning. Mange greier ikke å lære seg grunnleggende svømmeferdigheter gjennom den obligatoriske opplæringen i skolen, og barn med flerkulturell bakgrunn har ofte også foreldre som ikke kan lære det bort. Dette gjenspeiles også i statistikkene over drukningsulykker. Norsk Folkehjelp får nå støtte til å arrangere gratis svømmekurs, spesielt rettet mot denne utsatte grupper som mangler elementære ferdigheter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?