Svømmekurs for ungdom

NORSK FOLKEHJELP OSLO får 584000 kroner til svømmekurs for ungdom

Statistikken for svømmedyktighet blant norsk ungdom er flere plasser trist lesning. Mange greier ikke å lære seg grunnleggende svømmeferdigheter gjennom den obligatoriske opplæringen i skolen, og barn med flerkulturell bakgrunn har ofte også foreldre som ikke kan lære det bort. Dette gjenspeiles også i statistikkene over drukningsulykker. Norsk Folkehjelp får nå støtte til å arrangere gratis svømmekurs, spesielt rettet mot denne utsatte grupper som mangler elementære ferdigheter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?