Svømmeopplæring for kvinner og barn

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE fikk 191.000 kroner i 2018 til svømmeopplæring.

Sagene frisklivssentral er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste som fasiliterer til frivillig arbeid gjennom prosjekter. I 2017 ble frisklivssentralen del av et prosjekt med mål om å bedre helsen til innvandrerbefolkningen på Sagene, og i løpet av det siste året har det blitt satt i gang diverse tiltak med fokus på aktivitet, bevegelsesglede og livsstil.

I flere år har kvinnelige innvandrere på Sagene etterspurt svømmeopplæring, og nå ønsker sentralen å tilby et svømmekurs for dem og deres barn som går over 12 uker. Dette er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt hvor de frivillige i lokalbefolkningen vil arbeide med rekruttering av deltakere og selve organiseringen av tilbudet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?