Svømmetrening for Enslige Mindreårige Asylsøkere

Skattkammeret får 150.000 kroner til svømmetrening for enslige mindreårige asylsøkere.

Utlånssentralen Skattkammeret arrangerer jevnlig aktiviteter for barn på asylmottak i samarbeid med UDI. I år er det særlig fokus på svømmetrening som et tiltak for å integrere enslige mindreårige asylsøkere. Frivillige, eldre og ansatte skal delta på livredningskurs for å sikre god kvalitet i opplæringen. Deltakernes behov og ferdigheter skal kartlegges før oppstart. Målet er å ha nok frivillige, eldre og ansatte til at det er en lærer per deltaker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?