Svømming på Gausdal ungdomsskole

FAU FORSET SKOLE får 34000 kroner til livredningskurs for frivillige som skal være badevakter ved åpen svømmehall etter skoletid

Foreldrerepresentantene fra alle grunnskolene i Gausdal kommune utgjør kommunalt foreldreutvalg (KFU). KFU skal holde svømmehallen på Gausdal ungdomsskole åpen 1-2 ettermiddager i måneden på frivillig basis. Dette får de til i samarbeid med Gausdal Frivilligsentral og ungdomsskolen. KFU ser at det er et behov for økte svømmeferdigheter og vanntilvenning blant barn og unge. Mange nok frivillige skal kurses som badevakter, slik at de kan ta rullerende vakter gjennom året.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?