Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold får 50000 kroner til kunstkorridor for barn, etter initiativ av kunstneren Cecilie Tyri Holt og pårørende Odd Henry Lindtner. For mange barn er det å være innlagt på sykehus en skummel opplevelse og det er en tøff påkjennelse for pårørende. Derfor skal det iverksettes et kunstkorridorprosjekt på sentralsykehuset i Vestfold. Kunsten skal være tilpasset for mennesker som er i en livsendringssituasjon og skal fortelle spennende og rare historier som bidrar og oppfordrer til utforskning. Det skal hjelpe barna til å bearbeide og uttrykke sine følelser rundt det å være på sykehus.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?