Sykkel i alpinbakken

Nå er det mulig å kjøre ned Brattbakken på Nesodden også uten snø. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har Nesodden sykkelklubb laget sykkelpark i slalåmbakken.

Foto: Katrine Lunke

I 2021 fikk terrenggjengen i Nesodden Sykkelklubb en idé om å lage en sykkelpark i Brattbakken alpinsenter på Nesodden. Ulrich Ohm tok tak i ideen sammen med kjernegruppen og fant mye velvilje i sykkelklubben, alpinsenteret og kommunen for å få det til.

Mer enn 3 500 timer med frivillig arbeid senere, og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, suser ungdom nå ned bakkene sommer som vinter.

– Vi brukte hele sommeren i fjor på å flytte jord og bære steiner. Åpningen av sykkelparken var en stor suksess, og vi har allerede fått masse gode tilbakemeldinger, forteller Ohm.

Selv om det er han som sto bak søknaden til Sparebankstiftelsen DNB, flytter han all æren for sykkelløypene over på de unge frivillige.

– Det er aktivitet her flere dager i uken. Den harde kjernen møtes daglig for å sykle og jobbe med løypene. Jeg ville at ungdommen skulle gjøre dette prosjektet til sitt eget, og det er de som kan og gjør alt. Jeg bare hjelper til der jeg kan, sier han ydmykt.

Har du et anlegg som kan brukes på nye måter med litt tilrettelegging?

Sterke lokale krefter som kommer sammen

– Dette prosjektet har veldig mange elementer som vi ser etter når vi leser søknader, forteller Sindre Rønning i Sparebankstiftelsen DNB, og lister opp:

– Det er et samarbeid mellom flere lokale aktører: sykkelklubben, alpinklubben og kommunen. De har tatt utgangspunkt i et eksisterende anlegg og skapt nye aktivitetsmuligheter. Og ikke minst er det tungt basert på dugnad og ungdommers engasjement.

Tips til deg som planlegger å søke støtte

Sindre Rønning jobber med søknader og prosjekter innen idrett og lek.

– Når jeg leser søknader om anleggsprosjekter, vil jeg gjerne se prosjekter som har som mål å skape gode sosiale møteplasser for fysisk aktivitet og idrett. Vi ønsker gjerne at søkere tar utgangspunkt i noe de allerede har, som kan utvikles til noe mer. Er det for eksempel plass til mer og annen aktivitet i flerbrukshallen? Kan tomme utstyrslager eller ubenyttede garderober brukes til noe annet?

– Søknader til prosjekter som gjør at anlegg brukes mer, og av flere, blir vi glade for, sier Rønning.

Han ønsker at flere potensielle søkere tar kontakt for å diskutere prosjekter før de sender inn en søknad. Det er heller ikke sånn at planene for et fullverdig flerbruksanlegg må være på plass før du søker støtte. Det er mulig å søke støtte til forprosjekter for å få kartlagt ønsker og behov i nærmiljøet.

– Husk at vi har vært involvert i de aller fleste typer prosjekter før. Vi kan gi råd om prosessen og bidra til at dere får på plass tingene som gjør et anlegg til et positivt bidrag til lokalsamfunnet. Søknader blir nesten uten unntak bedre om vi har sparret litt om dem på forhånd, sier Rønning.

Dugnad + støtte = sant

Ulrich Ohm i Nesodden sykkelklubb setter stor pris på støtten fra Sparebankstiftelsen DNB. Med den fikk de oppfylt drømmen om en fullbyrdes sykkelpark på Nesodden. Parken består av flere løyper med forskjellige vanskelighetsgrader, og noen av dem er tilgjengelig for sykler med mer enn to hjul.

– Det er så flott å se på arbeidsviljen og kameratskapet til gjengen som holder på her. De står på og jobber frivillig dag ut og dag inn for noe de brenner for sammen. Men man kommer ikke i mål med bare dugnad. Det var avgjørende å få støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å lage det tilbudet vi drømte om, sier Ulrich Ohm i Nesodden sykkelklubb.

– Miljøet har blitt større, folk er ivrige for å hjelpe til med å utvide tilbudet ytterligere og inkludere flere. Sykling er en idrett for hele livet!

Tildeling

NESODDEN SYKKELKLUBB fikk 450.000 kroner i 2021 til etablering av sykkelpark.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?