Sykkelkart for Vestfold

Visit Horten får 150.000 kroner til utvikling av sykkelkart.

Visit Horten er en selvstendig forening med formål å fremme reiseliv som næring i Horten kommune, samt å koordinere og samle lokale interesser for god utvikling av prosjekter og arrangementer. De ønsker nå å utarbeide sykkeklart for Vestfold, som viser veivalg, naturopplevelser og avstander. Mye materiell er tilgjengelig, men det trengs og settes sammen og trykkes. Sykkelkart er et fint tiltak for å få folk ut i naturen, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?