Sykkelløype i Arendal

Stinta oppvekstforum får 400.000 kroner til sykkelløype.

Stinta oppvekstforum jobber for at barn og unge i området skal få en god oppvekst i sitt nærmiljø. Stinta skole er en sentrumsnær skole, og forumet jobber for å etablere en aktivitetspark i tilknytning til skolen. Denne skal være tilgjengelig også for bevegelseshemmede. Her ønsker man også å etablere en terrengsykkelløype. Sykkel er jo nærmest en helårsaktivitet på Sørlandet, så her blir det nok full fart året rundt!

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?