Sykkelmekking

Bø kommune får 30.000 kroner til utstyr til sykkelmekking.

Kommunen har de siste årene gjennomført mekkedager i samarbeid med en lokal sykkelklubb og sykkelbutikker i området. Det er mange frivillige med. Dette har vært et veldig populært tiltak. Nå ønsker de å kjøpe inn mekkeutstyr til dugnadsgjengen. Utstyret vil bli lånt ut til andre aktører når det ikke er i bruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?