Sykkelsamling til Sandnes Museum

31.500 kroner er bevilget til innkjøp av en sykkelsamling som representerer ulike tidsepoker.

Venneforeningen for Sandnes Museum arbeider for å øke interessen for museet. Som et ledd i dette arbeidet ønsker de å kjøpe inn en lokal sykkelsamling som skal overrekkes Sandnes museum som et tilskudd til museets samling. Syklene representerer ulike tidsepoker hvor grunnlaget for design og markedskommunikasjon var i stadig endring.

Sparebankforeningen bevilger 31.500 kroner til sykkelkjøpet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?