Sykkelverksted som inkluderingsarena

Gulset Nærmiljøsenter får 250.000 kroner til verktøy, sykkeldeler og prosjektstøtte.

Gavemottaker er en frivilligsentral i Skien som har utstrakt samarbeid med barnehager, skoler, sykehjem, asylmottak og en rekke lag og foreninger i området. I sine lokaler tilbyr de blant annet åpent hus for alle, aktiviteter for barn etter skoletid, seniortiltak og generasjonsmøter. Nå starter de et prosjekt som er målrettet mot yngre asylsøkere, og som også involverer brukerne av senteret, samt andre frivillige i lokalsamfunnet. Et sykkelverksted skal utgjøre en møteplass for arbeidstrening, språkopplæring og inkludering. Asylsøkere og flyktninger får være med på å istandsette en sykkel, sammen med frivillige, og tilegner seg dermed norskkunnskaper, sosiale ferdigheter og økt forståelse for frivillighetskulturen i Norge, samtidig som de får et transportmiddel. Syklene vil være svært viktig når prosjektet kobles sammen med frivilligsentralens øvrige aktiviteter. Har man en sykkel har man også muligheten til å delta. Prosjektet vil gi deltakerne et fotfeste i Skien og et nettverk å bygge videre på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?