Syklistenes Landsforening i Oslo

Syklistenes Landsforening i Oslo får 249.000 kroner til initiativer som skal øke hverdagssykling.

Gavemottaker er en interesseorganisasjon for syklister som ønsker å legge til rette for at flere tar sykkelen i bruk i hovedstaden. De jobber for å bygge opp en god sykkelkultur. Til dette arbeidet mener de det er holdningsskapende kampanjer som må til. De vil vise frem fordelene ved å sykle. Lokallaget er drevet av frivillige, men ønsker i en periode å ansette en prosjektleder. Vedkommende skal jobbe for å få til gode sykkelforhold i Oslo, etter modell fra de store byene i Europa. Et av tiltakene kan være å utvide sykkelens dag, hvor en bestemt gate sperres av og tilrettelegges for sykkel. Informasjonskampanjen tar sikte på å skape attraktive gater for alle. I tillegg ønsker de å etablere urbane arenaer for sykkellek, på samme måte som det finnes volleyballbaner, fotballbaner og lekeplasser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?