Syklistenes Landsforening i Oslo

Syklistenes Landsforening i Oslo får 48.000 kroner til å starte guidede sykkelturer i Oslo sentrum.

Mange opplever det utrygt å sykle i Oslo. Syklistenes Landsforening ønsker derfor å arrangere sykkelturer hvor de lærer folk hvor og hvordan de kan sykle trygt. Dette gjelder typisk de som skal sykle fra boligstrøk til arbeidsplasser sentralt. Dette skal skje minst en gang i måneden og de skal fokusere på grupper som er underrepresentert blant syklistene. Tiltaket skal bidra til å bygge opp sykkelkultur og samtidig skape møteplasser og gode vaner. Tiltaket vil være gratis for deltakerne og guidene stiller opp frivillig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?