Sykurs for jenter i alderen 14 – 25 år

SOMALI SELVHJELP KVINNEFORENING (SSK) får 150000 kroner til utstyr, symaskiner, honorarer og bevertning til sykurs

Somali selvhjelp kvinner er en forening med formål om å myndiggjøre somalske kvinner og jenter bosatt i Norge. De vil arrangere sykurs for unge jenter, etter ønske fra de unge selv. Til det får de støtte til symaskiner, utstyr, instruktørhonorarer og enkel bevertning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?