“Tak over hodet”

SÅHEIM FOLKETS HUS VENNEFORENING fikk 200 000 kroner til rehabiliteringen av taket på folkets hus i 2024

Såheim Folkets Hus Venneforening, med prosjektet “Tak over hodet”, jobber for å sikre tryggheten for alle brukere av huset, samt unngå skade på forbipasserende og materiell. Venneforeningen har med seg mye god fagkompetanse i prosjektet og det legges opp til et fint spleiselag. Bygget er viktig i verdensarv-byen Rjukan, blant annet som en del av dens rike historie. Såheim Folkets Hus Venneforening har fått tildelt 200 000 kroner til rehabiliteringen av taket på Folkets hus.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?