Takhage på Ullevål sykehus

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN fikk 100.000 kroner i 2018 til utstyr.

Sykehusskolen i Oslo gir opplæring til elever i grunnskole og VGS som er innlagt ved Oslo Universitetssykehus. De jobber med bredt sammensatte elevgrupper med stor variasjon i alder, funksjonsevne, helsetilstand og geografisk tilhørighet. Mange av elevene har behov for alternative læringsarenaer hvor sosial kompetanse, trygghet og fellesskap kan bygges, og Sykehusskolen ønsker derfor å skape inkluderende og aktive utemiljøer i umiddelbar nærhet av klasserommene.

De skal nå igangsette et prosjekt hvor lærere ved Sykehusskolen skal lage en takhage på Ullevål sykehus sammen med elevene. Slike utemiljøer betyr mye for barn og ungdoms trivsel i og utenfor skoletiden, og øker også bevissthet om miljø og bærekraftig utvikling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?