Taktskifte – maktskifte i ung kultur

JEUNESSES MUSICALES NORWAY får 290000 kroner til seminarer, nettverkstreff, veiledning og arbeid ut mot organisasjoner

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International. De jobber med mål om å skape fellesskap og forståelse gjennom musikken, og har de siste ti årene satt likestilling, representasjon og mangfold på agendaen i det unge kulturlivet, både i Norge og det globale nettverket. For å styrke unges posisjon i kulturlivet, vil de jobbe opp mot norske kulturorganisasjoner og styrke de unges kompetanse. Dette skal skje ved hjelp av helgeseminarer, nettverkskvelder og veiledning av 50 ungdommer. De vil rekruttere fra et mangfoldig og bredt nettverket som de har opparbeidet seg gjennom mange år. De vil gi engasjerte og dyktige unge den kunnskap og motivasjon til å kunne ta del i styrer, komiteer, råd og utvalg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?