Talentsentertilbud ved tre videregående skoler

Teknisk museum fikk i 2019 støtte til etablering av talentsentertilbud ved tre videregående skoler i Oslo.

Alle foto: Norsk Teknisk Museum

Oslo Vitensenter, ved Teknisk museum, etablerte høsten 2016 et talentsenter i realfag. Senteret er ett av fire talentsenter i Norge, og er et tilbud for faglig sterke barn og unge som trenger ekstra utfordringer i undervisningen.

I 2019 styrket Sparebankstiftelsen DNB tilbudet, med en tileling på 4.5 millioner over tre år til Teknisk museum, til å etablere små filialer av talentsenter ved tre videregående skoler i Oslo.

Flere barn og unge får dermed muligheten til å utforske og videreutvikle sitt engasjement for realfag.

Talentsenterets oppgave er å gi tilpasset opplæring på et nivå som stimulerer, engasjerer og motiverer. Med bruk av vitensenterpedagogikk og skaperverksted aktiveres elevene til kreativitet og skaperglede.

Erfaringer fra talentsenteret på Teknisk museum

I løpet av tre år med drift har 300 barn deltatt på talentsenteret, i ett skoleår om gangen. Talentsenteret ved Teknisk museum har etablert seg som et ledende kompetansemiljø hva gjelder elever med stort læringspotensial, og etterspørselen er stor.

Til skoleåret 19/20 kom det inn 937 søknader til 100 plasser. Teknolab Skaperverksted, og et tett samarbeid med næringsliv og universitets- og høyskolesektoren, har gitt Teknisk museum en særegen posisjon til å skape et utforskende, faglig solid og stimulerende læringsmiljø.

Se også: Talentsentertilbudet utvides

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?