Talentutvikling for unge komponister

Talentprogrammet KUPP fikk 500.000 kroner i 2017.

Programmet, i regi av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway, består av kursing, mentorsesjoner, nettverkssamlinger og komponering av nye verk.

Les mer om tildelingen

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?