Talentutvikling innen klassisk musikk

Senter for talentutvikling på Barratt Due har blitt tildelt til sammen 13,6 millioner kroner over flere år til talentutvikling.

Senter for talentutvikling ble etablert i 2015 med mål om å være en pådriver for at norske talenter innen klassisk musikk får vekstvilkår på linje med det beste internasjonalt. Målet er å bidra til utvikling av talentmiljøer innen klassisk musikk og øke antallet spesialiserte talentutviklingsplasser innen alle regionene.

Siste tildeling: I 2019 fikk Barratt Due Musikkinstitutt tildelt 2,7 millioner kroner til aktivitet innen blås og klaver fra 2019-2021

Tildelingene er en del av Dextra Musicas program for unge utøvere.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?