Tananger Sjøspeidergruppe

Tananger Sjøspeidergruppe får 115.000 kroner til oppgradering av flytebrygge.

Tananger Sjøspeidergruppe har over 170 medlemmer som er engasjert i tradisjonelle sjøspeideraktiviteter med tillegg av sjøaktiviteter.

Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB er øremerket oppgradering av flytebrygge, som benyttes i trening av barn og unge til å bli trygge i vann.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?