Tåsen skolekorps

Tåsen skolekorps får 100.000 kroner til musikkinstrumenteri 2014.

De siste par årene har tilstrømmingen av nye medlemmer til korpset vært formidabel. Ved inngangen til 2012 var medlemstallet 53, hvorav bare ni i hovedkorpset, mens i dag teller de 110 medlemmer, og dette tilsvarer hver sjuende elev ved Tåsen skole.

Medlemsveksten er særdeles hyggelig, men det skaper også noen utfordringer, først og fremst av økonomisk art. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan korpset nå gå til innkjøp av nye instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?