Taubane til 4H-gård

Nordgardsetra 4H-seter får 100.000 kroner til taubane.

Formålet med setra er å holde kurs i seterdrift og å sørge for at setertradisjonene blir tatt vare på. Norgardsetra drives av 4H og har besøk av skoleklasser og en rekke småbarnsfamiler. I løpet av 2018 har de planer om å gjennomføre flere prosjekter for å gjøre tilbudet enda mer attraktivt for de besøkende. Et av disse er å sette opp en taubane i en “tussesti”, sammen med klatrenett og forskjellige hindre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?