Taubane til Sigdestad

Segestad Vener får 215.000 kroner til å sette i stand taubanen til gården Sigdestad i forbindelse med at det tilrettelegges for leirskole på stedet.

Segestad Vener er en ideell stiftelse som har som mål å ta vare på den veiløse fjellgården Sigdestad i Stryn kommune. De holder husene og kulturlandskapet rundt gården ved like med blant annet slåttedugnader og ved å holde stien opp til gården i god stand.

Sigdestad er et godt brukt turmål blant både lokalbefolkningen og tilreisende. Husene er oppe hele året og alle som kommer er velkommen inn.

Nå er Segestad Vener i startgropa for å få i stand en leirskole for elever i barneskolen. Formålet er at barna skal lære om gamle driftsmetoder i jordbruket og få prøve ut dette i praksis.

I den forbindelse planlegges det å få på plass igjen taubanen som gården fikk i 1932. Avstanden i høydemeter til nærmeste vei er rundt 300 meter, så taubanen vil være viktig for å lette driften av stedet.

Segestad Vener får 215.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å sette i stand taubanen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?