Team Fortene renoverer Tyskerbrakke

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE fikk 50 000 kroner til materialer i 2024

Opplæring i yrkesfag for utsatt ungdom gjennom renovering av egen fredet bygning, gir verdifull erfaring og livsmestring. Prosjektet innebærer å gjenoppbygge råttent inngangsparti, renovere vinduer og takrenner, og vedlikeholde treverk utvendig. INDRE ØSTFOLD KOMMUNE har fått tildelt 50.000 kroner til innkjøp av materialer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?