Teatergruppen Aldebaran i Skien

Til sceneutstyr, kostymer og rekvisitter, som også kan brukes i framtidige prosjekter, får teatergruppa Aldebaran i Skien 100 000 kroner.

Aldebaran er en teatergruppe i Skien som holder teaterkurs for barn og ungdom, og produserer forestillinger både inne og ute med barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle aktører.

Aldebaran ble opprettet i 2005, og har bl.a. spilt på matfestivalen Mersmak, Barnas verdensdager, det historiske fakkeltoget fra Klosterøya til Kapittelberget. Aldebarans mest tydelige virksomhet utad er gateforestillingene. Teateret er opptatt av å møte folk der de er, og å nå de som ikke vanligvis går på teater.

Men har de har også innendørsforestillinger. I 2007 fikk teateret en gave fra Sparebankstiftelsen DNB som gjorde det mulig å sette i gang med å produsere forestillinger for scenen. Men fortsatt mangler mye utstyr.

Teaterets barnegruppa er i ferd med å produsere En midtsommernatts drøm av William Shakespeare, og ungdomsgruppa holder på med den greske kommedien Lysistrata av Aristofanes.

Til begge forestillingene trengs sceneutstyr som tildekningstepper, prosjektorskjerm, samt kostymer og rekvisitter.

Til sceneutstyr, kostymer og rekvisitter, som også kan brukes i framtidige prosjekter, får teatergruppa Aldebaran i Skien 100 000 kroner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?