Teaterparken for barn, ungdom og unge voksne

GRENLAND FRITEATER AS får 450000 kroner til aktivitetsprogram

Grenland Friteater er Norges eldste frie scenekunstgruppe. De har utviklet nye arenaer for scenekunst som Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og Stedsans. Friteatret har en sterk lokal forankring blant annet gjennom et langvarig samarbeid med det frivillige feltet. I teaterparken Stikka gjennomføres et bredt aktivitetsprogram for barn og unge gjennom året med blant annet kursing, deltakelse på festival, fordypning og individuell veiledning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?