Teknisk utstyr

Stoppestedet Kulturhus For Ungdom får 100.000 kroner til teknisk utstyr.

Kulturhuset ligger på Lilleaker og disponeres av barn fra 10-23 år, unge psykisk utviklingshemmede og eldre mennesker. Huset bugner med aktiviteter for alle disse gruppene, og det er et ønske om å utvide driften ved å tilby flere nye tjenester. Opprettelse av et multimediarom i regi av medialinjen på Ullern VGS kommer til å gjøre det mulig å fordype seg i kreative fag og bidra til å fremme kulturaktivitetene som allerede finnes på huset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?