Teknisk utstyr

Årvoll skole og Kodekubben Årvoll får 55.000 kroner til teknisk utstyr.

Årvoll skole ligger i Groruddalen og har mange flerkulturelle elever. De ønsker mer samarbeid mellom valgfaget “Teknologi i praksis” og Kodeklubben Årvoll, som er et gratis tilbud til faglig interesserte elever og som har rundt 15 medlemmer. Samarbeidet vil gagne begge parter både med tanke på erfaringsutveksling og felles utstyr, og gjensidig rekruttering til valgfaget og klubben. Målsettingen på sikt er å få på plass et makerspace til skolen som vil kunne være åpent flere kvelder i uka og i så måte gi et bredere tilbud til lokalbefolkningen. For å få dette til søkes det om støtte til innkjøp av teknisk utstyr, som kan både tas i bruk umiddelbart i pågående aktiviteter, samt være et bra bidrag i utstyrsparken i et makerspace.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?