Teknologi på biblioteket

Nedre Eiker bibliotek får 100.000 kroner til etablering av og utstyr til teknisk laboratorie.

Biblioteket plassert i Mjøndalen er godt besøkt og har flere arrangementer gjennom året. Tilbud til barn og unge er et satsingsområde. Nå ønsker de å etablere et Makerspace – et teknisk laboratorie for barn og unge. Rommet skal inneholde teknisk utstyr til verksteder, slik at teknikk og naturvitenskap kan utforskes gjennom en lekende, undersøkende og kreativ prosess. Dette skal være et lavterskeltilbud, hvor kompetente veiledere trekkes inn for inspirasjon og læring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?