Tekstlab

Tekstlab er en arena for å få frem nye stemmer og fortellinger i scenekunsten.

Foto: Ortenheim

Tekstlab legger til rette for at barn og unge kan jobbe sammen med profesjonelle kunstnere for å finne de beste måtene til å formidle sine historier. Det er et laboratorium der deltakerne kommer med egne ideer og selv bestemmer hvilken form de ønsker å bruke – låt, dans, teater eller poesi.

Deltakerne arbeider sammen med høyt kvalifiserte scenekunstnere og veiledere for å finne frem til hvordan teksten kan utvikles og få et særpreget scenisk uttrykk. Deltakerne i TekstLab er både barn, ungdom og unge eller veletablerte scenekunstnere.

For å nå bredt, skjer aktiviteten der barn og unge oppholder seg til daglig. Det kan være aktivitetsskolen, fritidsklubber eller biblioteket.

TekstLab har nært samarbeid med flere Oslo-skoler.

Tildelinger 

Høsten 2019: 1.800.000 kroner til gjennomføring av TekstLab bredde og fordypning 2020-2022.

Våren 2019: 1.200.000 kroner i 2019 til TekstLab Ung.

2017: 780.000 kroner til workshops.

2016: 300.000 kroner til mobilt teknisk utstyr, materialer og work shops.

Se også

Scratch-kvelder

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?