Telemark idrettskrets

Telemark idrettskrets får 250.000 kroner til å utdanne aktivitetsledere.

Idrettskretsen arbeider for idrett i hele Telemark, men ønsker også å skape mer aktivitet i skolen. Derfor iverksetter de prosjektet AktivSkole365. Ti elever fra til sammen 24 skoler skal utdannes til aktivitetsledere til egen skole. De skal lære om aktivitetsledelse, det å planlegge lek for medelever og det å være et godt forbilde. Hver skole skal ha en lærer som fungerer som koordinator og som er bindeledd til idrettskretsen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?