Telemark Museum

Telemark Museum får 500000 kroner til opparbeidelse av parkområde knyttet til Ulefos Hovedgaard. Rundt gården befinner det seg gamle parkstier og veier, hager med nyttevekster og steder barn kan leke. Ulefos Hovedgaard forvaltes av Telemark museum og eies av stiftelsen Niels Aalls Minde. Begge har et stort ønske om å utvikle kulturminnet og gjøre det mer tilgjengelig for allmennheten. For at dette skal kunne skje, må området rustes opp. Ved å i større grad åpne opp for ferdsel vil også den lokale eierskapsfølelsen styrkes. Parkanlegget skal være gratis for folk å ta i bruk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?