Teleskop og laptop til feltregistrering

NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK får 75000 kroner til toughbook og teleskop

Foreningen får støtte til felt-laptop og teleskop av god kvalitet, som er viktig for artsbestemming av fugl på lang avstand. Dette vil kunne benyttes av alle besøkende i fugletårnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?