Telt til Svelvik-spillet

Foreningen bak Svelvik-spillet Den Gode Hensigt fikk 100.000 kroner i 2014 til et oppbevaringstelt.

Svelvikspillet engasjerer hele lokalmiljøet (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Spillet samler svært mange mennesker i Svelviks kulturliv og ble arrangert for fjerde år i 2014.

Her er det 80 amatørskuespillere side om side med noen få profesjonelle. I tillegg engasjeres over 100 frivillige bak scenen. Foreningen har også andre arrangementer i løpet av året, slik som for eksempel byvandringer og julemarked.

Spillet har stort behov for å oppbevare alle rekvisitter og utstyr på en trygg måte i perioden det ikke er i bruk og får derfor støtte til å kjøpe et vintersikkert lagertelt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?