Temakvelder på Ringsaker bibliotek

Ringsaker bibliotek samarbeider med Brumunddal sanitetsforening og Brumunddal Y’s Men’s Club. I tillegg vil det være ungdom med i prosjektgruppa. De skal bygge opp et rom for ungdom på biblioteket og organisere temakvelder.

Håpet er at prosjektet på denne måten skal føre til bedre kontakt mellom ulike aldersgrupper.

Ringsaker bibliotek får 210.000 kroner til opprusting av ungdomsavdelingen på biblioteket og til kursing.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?