Tepper som varmer

Ringerike quilteklubb får 10.000 kroner til utstyr til quiltetepper.

Klubben har 48 medlemmer som samles jevnlig. De er en stor bidragsyter i aksjonen “Tepper som varmer”, som går ut på å lage tepper som gis til langtidssyke barn på sykehus. Teppene blir virkelig satt pris på og klubben ønsker å videreføre den fine aktiviteten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?