Terrengpark på Elverum

Elverum Folkehøgskule får 250.000 kroner til terrengpark for ski og snowboardkjøring.

På området til Elverum Folkehøgskule har det de tre siste vintrene vært etablert en egen terrengpark for ski og snowboardkjøring. Denne har vært noe provisorisk. Nå ønsker de å etablere en fast terrengpark i snøsesongen, med lyssetting, egne bokser og rails. Parken vil kunne benyttes av elever ved folkehøgskolen, grunnskolen i Elverum, høgskolen i Elverum og alle andre i nærmiljøet.

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar med dette til en arena for lek og aktivitet vinterstid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?