Th. Kittelsens hjem Laulia

Th. Kittelsens hjem Laulia får 250.000 kroner til eventyrsti for barn. Tidligere er det bevilget 250.000 kroner til det samme prosjektet.

Prosjektet, som kalles “Trollporten til Nøkkelandet – fantasi og skaperglede i Th. Kittelsens ånd”, blir nå en realitet.

Th. Kittelsens hjem Laulia får 250.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til eventyrsti for barn. Stiftelsen har tidligere bevilget 250.000 kroner til det samme prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?