The Fairytale

KJELSÅS SKOLES SANGKOR får 94800 kroner til musikalkonsert

Kjelsås skoles sangkor fyller 70 år våren 2023. Dette skal koret feire med en musikalkonsert med elevene fra 5. trinn og en jubileumskonsert for hele korets 189 medlemmer. Årets musikalkonsert har fått navnet “The Fairytale”. Forestillingen skal være på Kjelsås skole i mars med profesjonelle musikere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?