Thor Heyerdal videregående skole

Thor Heyerdal videregående skole får 24500 kroner til utstyr til lek og aktivitet. Elever ved Tor Heyerdal videregående skole, avdeling helse og oppvekst startet i 2013 opp et prøveprosjekt ved Yttersølia sykehjem. Prosjektet har fått navnet Livsglede for eldre, og har vært veldig vellykket. Gjennom prosjektet får elevene kjennskap til hvordan det er å jobbe med eldre, og beboere ved sykehjem gleder seg stort over aktiviteter med og besøk av de unge. Elevene og skolen ønsker å videreføre prosjektet, og i tillegg igangsette prosjektet også ved Tårngården eldresenter i Larvik. For å gjennomføre de flotte aktivitetene til glede for ung og gammel har de behov for noe utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?