Tiden har stoppet på Kampen

KAMPEN SOKN får 150000 kroner til istandsetting av kirkeuret og kompetanseoverføring i storurmakerfaget

Kampen kirke er en åpen kulturkirke med mange aktiviteter og arrangement for hele nabolaget, uavhengig av livssyn. Nå skal tårnrommet pusses opp og åpnes opp for aktivitet, og samtidig skal man sette i stand tårnuret som har stått stille i en årrekke. Kampen kirke får støtte til istandsetting av kirkeuret, og kunnskapsoverføring om det rødlistede storurmakerfaget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?