Tidlig innsats gjennom lek og læring

HÅP KOMPETANSESENTER får 1850000 kroner til “Lek og Læring” leirskole, sommer- og vinterskole

Håp Kompetanse driver sommerskoleen «Lek og læring» for barn fra 3. til 7. klasse i bydel Gamle Oslo og kombinerer lek, læring og sosial handling. Hovedmålet er å gi barn og unge med minoritetsbakgrunn tidlig innsats for å forebygge skolefrafall og utenforskap. Nå får de midler til å drive sommerskolen de neste tre årene samt etablere en tilsvarende vinterskole i desember.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?